Achizitie echipamente pentru extinderea activitatii
in cadrul societatii TOTAL DENT SRL

Titlul proiectului: Achizitie echipamente pentru extinderea activitatii in cadrul societatii TOTAL DENT SRL
Numele beneficiarului: TOTAL DENT S.R.L.
SMIS: 115938
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020
Axa: 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de Investiții: 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
Numele Autoritatii de Management: “Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei”
Numele Organismului Intermediar: “Agenþia pentru Dezvoltare Regionala Centru”
Valoarea totala a proiectului: 1.969.007,62 LEI
Valoarea finantarii nerambursabile: 1.408.998,49 LEI, din care valoarea contribuției din FEDR este 1.197.648,72 LEI
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 211.349,77 LEI
Perioada de implementare a proiectului este: 01.04.2017– 30.06.2020

Obiectivul proiectului, il constituie imbunatatirea competitivitatii intreprinderii TOTAL DENT SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul serviciilor stomatologice prin extinderea capacitatii unei unitati existente.

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Extinderea capacitatii unei unitati existente prin:
  • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice, birotica specifice activitatii serviciilor stomatologice
  • Achizitionarea unor programe informatice specifice activitatii de prestare servicii stomatologice
 2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:
  • Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calitatii (ISO 9001)
  • Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil
 3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:
  • Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea procedurilor de lucru prin achizitionarea unor echipamente noi, performante si mai eficiente energetic
  • Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „varsta de peste 50 de ani”
  • Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Indicatori prestabiliti de rezultat: intreprindere sprijinita 1, societate care primeste grant 1, Investitii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant) 560,009.13 LEI

Indicatori suplimentari de rezultat: prin proiect societatea a angajat o persoana apartinand uneia din urmatoarele categorii de grupuri defavorizate: „are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani”

Impactul investitiei asupra regiunii: crearea de noi locuri de munca, prin angajarea unei persoane din categoria defavorizate.

Rezultatele proiectului:

 1. Dotarea cu active (numar):
  • corporale: 40 echipamente tehnologice
  • necorporale 12 licente si programe informatice
 2. Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:
  • 1 sistem de management certificat
  • 1 participare, in calitate de expozant, la targuri de profil

Date de contact beneficiar:
Razvan-Catalin Vintila, Administrator
Adresa:  Municipiul Sibiu, România, Str. LANII nr. 8, -, judetul Sibiu, cod postal 550019
Telefon/Mail: 0269214404/ razvan.vintila@yahoo.com ; office@totaldent.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-­ue.ro.
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro.
Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro.

Programeaza-te online in doar cateva secunde

urmand ca echipa noastra sa va contacteze in cel mai scurt timp posibil.