Achiziție echipamente pentru extinderea activității în cadrul societății TOTAL DENT SRL

Titlul proiectului: Achiziție echipamente pentru extinderea activității în cadrul societății TOTAL DENT SRL
Numele beneficiarului: TOTAL DENT S.R.L.
SMIS: 115938
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa: 2. Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de Investiții: 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Numele Autorității de Management: “Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”
Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru”
Valoarea totală a proiectului: 1.969.007,62 LEI
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.408.998,49 LEI, din care valoarea contribuției din FEDR este 1.197.648,72 LEI
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 211.349,77 LEI
Perioada de implementare a proiectului este: 01.04.2017– 30.06.2020

Obiectivul proiectului, îl constituie îmbunătățirea competitivității intreprinderii TOTAL DENT SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul serviciilor stomatologice prin extinderea capacității unei unități existente.

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Extinderea capacității unei unități existente prin:
  • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică specifice activității serviciilor stomatologice
  • Achiziționarea unor programe informatice specifice activității de prestare servicii stomatologice
 2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității intreprinderii de a își dezvolta și menține avantajul competitiv:
  • Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calității (ISO 9001)
  • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil
 3. Respectarea ți promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă și egalitate de șanse prin:
  • Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic și optimizarea procedurilor de lucru prin achiziționarea unor echipamente noi, performante și mai eficiente energetic
  • Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „vârstă de peste 50 de ani”
  • Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management și implementare a proiectului, cât și în echipa de operare a investiției.

Indicatori prestabiliți de rezultat: intreprindere sprijinită 1, societate care primește grant 1, Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant) 560,009.13 LEI

Indicatori suplimentari de rezultat: prin proiect societatea a angajat o persoană aparținând uneia din urmatoarele categorii de grupuri defavorizate: „are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani”

Impactul investiției asupra regiunii: crearea de noi locuri de muncă, prin angajarea unei persoane din categoria defavorizate.

Rezultatele proiectului:

 1. Dotarea cu active (număr):
  • corporale: 40 echipamente tehnologice
  • necorporale 12 licențe și programe informatice
 2. Activități specifice priorității de investiție derulate:
  • 1 sistem de management certificat
  • 1 participare, în calitate de expozant, la târguri de profil

Date de contact beneficiar:
Răzvan-Cătălin Vintilă, Administrator
Adresa:  Municipiul Sibiu, România, Str. LANII nr. 8, -, județul Sibiu, cod poștal 550019
Telefon/Mail: 0269214404/ razvan.vintila@yahoo.com ; office@totaldent.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-­ue.ro.
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro.
Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro.

Programați-vă online în doar câteva secunde

urmând ca echipa noastră să vă contacteze în cel mai scurt timp posibil.